Zastupitelstvo obce Dešov 2018 - 2022


Mgr. Jan Sigmund - starosta

Mgr. Petr Smíšek - místostarosta

Ivana Pešlová - předseda finančního a člen kulturního výboru

František Kovář - předseda kontrolního výboru

Jan Dohnal - předseda kulturního výboru

René Binder - člen finančního výboru

Pavel Navrátil - člen finančního a kulturního výboru

Miloš Bastl - člen kontrolního a kulturního výboru

Miroslav Vaněk - člen kontrolního a kulturního výboru