Zastupitelstvo obce Dešov 2018 - 2022


Petr Smíšek - starosta

Miroslav Vaněk - místostarosta

Jan Fiala - předseda kontrolního výbor a člen kulturního výboru

Miloš Bastl - předseda finančního výboru a člen kulturního výboru

Pavel Navrátil - předseda kulturního výboru

René Binder - člen kontrolního výboru a kulturního výboru

Pavel Fiala - člen finančního a kulturního výboru

Tomáš Pala - člen kontrolního a kulturního výboru

Marek Soukup - člen finančního a kulturního výboru