Obec Dešov


Vesnické sídlo s obdélným návesním prostorem středověkého původu. První písemná zmínka o osídlení je z roku 1345.

Obec Dešov vznikla v roce 1960 sloučením dvou původně samostatných vsí Velký Dešov a Malý Dešov. V roce 1995 byla část obce pro svou architektonickou hodnotu prohlášena vesnickou památkovou rezervací. V obci v současné době žije přes 420 obyvatel.

Na obou návsích se nachází kaple a v katastru obce stojí tři boží muka, která jsou vedena jako kulturní památka.

V obci byl zbudován roku 1928 památník "Osvobození" obětem první světové války. Na rodném domě č.p. 9 je umístěna pamětní deska novináře a spoluzakladatele československých legií behem první světové války v Itálii, Antonína Pešla, který byl za druhé světové války za svoji činnost v odboji proti fašimu popraven v Berlíně. V parku na velkodešovské návsi byl roku 1946 odhalen památník na počest našeho prvního presidenta T. G. Masaryka, který přetrval bez úhony (což byl v minulém režimu malý zázrak) na svém místě dodnes.

Jihozápadně od obce se nachází krásná přírodní scenérie skalnatého a hlubinného údolí řeky Želetavky a Bihanky, táhnoucí se až k hradu Bítovu, řece Dyji a Vranovské přehradě. Na katastru obce se také nachází přírodní památka "Černá blata" - přirozená bučina s bohatým bylinným porostem, přírodní památka "Suchá hora" - unikátní lesní kultura a chráněné krajinné území "Kotnice" - pastvina s jezírkem, kde se vyskytují význačné teplomilné druhy flóry a fauny. Dále jsou v katastru 4 stromy chráněné státem: klen a buk po Suchou horou, dub na Černých blatech a lípa u kapličky na konci obce směrem na Znojmo.

V obci je základní a mateřská škola, pošta, ordinace praktického a dětského lékaře, knihovna, penzion, polesí a zemědělské družstvo.

Z živností zde fungují: obchod se smíšeným zbožím, hostinský, autoklempíř, opravář zemědělské techniky, autodopravci, soukromí zemědělci, truhláři, pokrývači a zedníci.

Působí zde dva sbory dobrovolných hasičů (velkodešovský a malodešovský), myslivecký spolek, fotbalové a hokejové mužstvo. V roce 2015 vznikl v obci divadelní spolek "PoNašom", který navázal na ochotnickou tradici z roku 1970.

V současné době žije obec bohatým kulturním životem. Pravidelně se pořádají: dětský karneval, dětské sportovní a rýbářské odpoledne, oslava dne matek, setkání se seniory, hasičské závody, jarní výšlap, vaření kotlíkového guláše, fotbalové turnaje a turnaje v malé kopané. Dodržují se staré zvyky a tradice jako pálení čarodějnic, stavění máje, masopustní průvod, vyhánění oveček, slaví se pouť i posvícení a pořádají se zábavy a plesy v místním kulturním domě.

Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Obec s rozšířenou působností: Moravské Budějovice
Katastrální výměra: 22,43 km2
Počet obyvatel: 425
Nadmořská výška: 464 m